وب سایت رسمی آویتا زیست فارمد

آویتا زیست فارمد

مطالعه بازار داخلي

بسیاری از داروها و تجهیزات پزشکی که برای نخستین بار در کشور تولید می شوند می توانند در بازارهای داخلی مورد استفاده قرار گیرند و یا با محصولات وارداتی جایگزین شوند. اما نفوذ به بازارهای داخلی نیازمند مطالعات عمیق کارشناسی است. یکی از خدمات تجاری قابل ارائه توسط آویتا تهیه گزارش های جامع مطالعات بازار داخلی است. البته این خدمت در سبد خدمات قابل ارائه بسیاری از شرکتهای مشاور به چشم می خورد اما کیفیت و دقت، وجه تمایز آویتا است که با بهره مندی از متخصصان باتجربه و دسترسی با بانکهای اطلاعاتی حاصل می آید. 
برای دریافت نمونه گزارش مطالعه بازار داخلی اینجا کلیک نمایید.