وب سایت رسمی آویتا زیست فارمد

آویتا زیست فارمد

مديريت صادرات

مدیریت صادرات را می توان علم و هنر به هم رسانی طرفهای عرضه و تقاضا در عرصه بین المللی دانست. اگر توانمندی شرکتهای تولیدی و خدماتی را در تسلط بر دانش چیستی، چرایی و چگونگی بدانیم، توانمندی محوری شرکتهای مدیریت صادرات، در دانش کیستی نهفته است. آنها از یک سو خوب می دانند چه کسی، در کجا، چه چیزی در اختیار دارد و از سوی دیگر می دانند چه کسی، در کجا، به چه چیزی نیاز دارد. چنین علم و هنری به واسطه سالها تلاش و تجربه مدیران، در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در آویتا نهادینه شده است. برای پیشبرد هر چه بهتر فرایند مدیریت صادرات، آویتا یک فرایند چند مرحله ای اختصاصی را توسعه داده است. برای آشنایی بیشتر با این مدل اینجا کلیک نمایید.