وب سایت رسمی آویتا زیست فارمد

آویتا زیست فارمد

دفاتر خارجي

برای تسهیل و تسریع در ارتباطات بین المللی، آویتا دفاتر خارجی خود را در کشورهای روسیه (مسکو)، اوکراین (کیف) و آلمان (دوسلدورف) فعال نموده است.