وب سایت رسمی آویتا زیست فارمد

آویتا زیست فارمد

انتقال فناوري

علی رغم بلوغ نسبی صنعت دارو و تجهیزات پزشکی در ایران، این صنعت برای حفظ رقابت پذیری در عرصه بین المللی نیازمند نوسازی و به روزرسانی فنی است تا بتواند سطح بالای استانداردهای این حوزه را حفظ نماید. بر این اساس، آویتا با دسترسی به فناوری های پیشرفته در کلاس جهانی، آماده تامین و انتقال فناوری های مورد نیاز به بخش های مختلف صنعت دارو و تجهیزات پزشکی در کشور می باشد.