وب سایت رسمی آویتا زیست فارمد

آویتا زیست فارمد

صادرات فناوري

رشد صنعت داروسازی و تجهیزات پزشکی در ایران، این کشور را به یکی از مدعیان صاحب فناوری در این زمینه تبدیل نموده است. در کنار شرکتهای بزرگ و جاافتاده در این حوزه، طی سالهای اخیر شرکتهای دانش بنیان کوچک و متوسطی ظهور یافته اند که مزیت محوری شان برخورداری از فناوری های پیشرفته است. در این راستا، آویتا ضمن شناسایی، ارزیابی و راستی آزمایی فناوری های حوزه دارو، مواد و تجهیزات پزشکی آماده صادرات این فناوریها به شرکت های مختلف خارجی می باشد.