وب سایت رسمی آویتا زیست فارمد

آویتا زیست فارمد

خدمات تجاري‌سازي

در حالیکه شرکتهای نوآور معرفی یک محصول جدید را پایان راه می دانند، اما باید اذعان نمود که این سرآغاز مسیر پر فراز و نشیب تجاری سازی است. اخذ تاییدیه ها، استانداردها، مجوزها، ثبت محصول در کشورهای هدف، بازاریابی و ... از جمله مراحل مهمی است که انجام همه آنها به تنهایی برای شرکتها ملال آور و وقت گیر است. آویتا مفتخر است تا در این زمینه خدمات متمایزی را به مشتریان ارایه نماید.