وب سایت رسمی آویتا زیست فارمد

آویتا زیست فارمد

نشست‌هاي تجاري

با فراگیر شدن ابزارهای متنوع اطلاعاتی و ارتباطی، انتقال اطلاعات در دنیا سرعت گرفته است اما آنچه مسلم است گفتگوهای مستقیم و رو در رو نقش مهمی در شکل گیری ارتباطات موثر تجاری دارند. بر این اساس آویتا با اتکا به تجربه مدیران با سابقه خود در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و نیز دفاتر منطقه ای فعال خود، آماده برگزاری نشست های تجاری در کشورهای مختلف می باشد.